De gemeente heeft het weiland achter ons huis gekocht om… te gaan bouwen.

De bouw tegenhouden is geen optie, geld speelt daarin een te grote rol. We verenigen ons en willen zorgen dat onze leefomgeving minimaal gelijk blijft of liefst verbetert.
Enkele jaren van plannen maken en overleg zorgen voor onrust. Welke invloed kunnen we uitoefenen. We staan voor het behouden van wat goed is en vernieuwen wat beter kan op het gebied van groen en water, sociale veiligheid, privacy en het voorkomen van schade.

Kom je kijken hoe het staat en horen wat het gaat worden.