Rogier Tan Outdoor coach

Privacy Verklaring

De producten en/of diensten van rogiertan.com zijn gericht op consumenten en ondernemers. Daarbij ontkomen we er niet aan dat er persoonsgegevens worden verwerkt, van jou persoonlijk of van jou als (zelfstandig) ondernemer. rogiertan.com neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt rogiertan.com in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring legt rogiertan.com uit welke gegevens zij verwerkt en met welk doel.

1. Wie is rogiertan.com?

rogiertan.com biedt producten en diensten, die op een verantwoorde manier, zorgen voor groei en daarmee het leven prettiger en aangenamer maken.

rogiertan.com is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67146171. 

2. Welke gegevens worden door rogiertan.com verzameld en verwerkt?

Wanneer je bestelling of een aanvraag voor een dienst doet bij rogiertan.com, heeft rogiertan.com informatie nodig om het product of de dienst te kunnen leveren. Denk hierbij aan naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, IBAN, geslacht, inschrijfnummer KvK en/of overige informatie die je actief hebt verstrekt.

Voorbeelden van gebruik van gegevens:

Voor diensten: naam, informatie over jouw situatie, e-mailadres en/of telefoonnummer

Voor bestellingen: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres

Voor offertes en facturen: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, inschrijfnummer KvK

Voor nieuwsbrieven: naam en e-mailadres

3. Hoe lang worden gegevens door rogiertan.com bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Als er een wettelijke plicht van kracht is die noodzaakt om persoonsgegevens langer te bewaren dan houdt rogiertan.com zich aan de wet. Bijvoorbeeld facturen worden de wettelijke termijn van 7 jaar elektronisch bewaard.

4. Op welke wijze beschermt rogiertan.com jouw persoonlijke gegevens?

rogiertan.com neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met rogiertan.com via info@rogiertan.com.

5. Deelt rogiertan.com gegevens met anderen?

rogiertan.com verkoopt jouw gegevens nooit aan derden!
Uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, het leveren van onze producten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting worden gegevens gedeeld met andere bedrijven. Bijvoorbeeld verstrekken wij gegevens aan het bedrijf dat onze facturatie verzorgt en aan het bedrijf waarmee we onze nieuwsbrieven versturen. Onder elke nieuwsbrief tref je de mogelijkheid om je uit te schrijven. 

6. Kun je jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Als je de persoonsgegevens, die rogiertan.com over jou heeft vastgelegd, wilt inzien, kun je een verzoek tot inzage doen door een mail te sturen aan info@rogiertan.com. Ook als je wilt dat rogiertan.com jouw persoonsgegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert, kun je een verzoek doen door een mail te sturen aan info@rogiertan.com. 

rogiertan.com zal binnen twee (2) weken reageren op jouw verzoek. Indien rogiertan.com je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom jouw verzoek wordt afgewezen.

7. Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd?

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via directe berichtgeving aan jou.

8. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring dan kun je een e-mail sturen aan info@rogiertan.com.

Dank voor je aandacht!